Toreamun from Amshan-homeassistant Repository

MIT License

Contributors

toreamun
wrt54g
sveip

About Repository

Home Assistant integrasjon for strømmålere (AMS/HAN/P1). Integrasjonen støter både streaming (serieport/TCP-IP) og MQTT (Tibber Pulse, energyintelligence.se etc)
Language: Python
Star: 100
Fork: 5
Watchers: 100
Open Issues: 6
https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant
MIT License
Last updated: 17 Nov 2022
Tropics: